Logo Tikahiri Large

Te fa’anahora’a o te pupu

ʼUa fä mai te pupu Tikahiri mai roto mai i te färereira’a o nä fa’ata’i ʼupaʼupa ʼaravihi e maha, ʼo Aroma, Mano, Stéphane ʼe ʼo Simon.

Te ma’ara’a o na hi’ora’a e rua

ʼUa tü ia Simon Pillard, ta’ata ha’uti fïra marü teitei (violoncelle), ʼe ia Stéphane Rossini, ta’ata ha’uti pu’erutu (aore ta’ata tüpa’i pahu) i te ʼäpiti hau atu i te reo teatea ʼe hōhonu ’o Aroma ʼe ’o Mano Salmon.

Te huru pehe

E maha huru ta’ata ta’a’ë roa o te fa’ahuruʼë roa te ao o te pehe mä’ohi i te hö’ë huru pehe ʼäpï, te « pa’umotu gothique ».

Te mau rohipehe

ʼO nä tuʼäne ihoä te ta’ata päpa’i, te rohipehe ʼe te ta’ata hïmene o te mau hïmene, tä räua e arata’i i tä räua tïtä. Nö te ha’apäpüra’a i te ti’ara’a o te « rock pa’umotu », nä te fïra marü teitei ïa e höro’a, i te pupu Tikahiri, i te tahi hi’ora’a ʼäpï i te pehe tumu.

Parau tuatäpapara’a

ʼO Tikahiri mä te mau rohipehe maita’i ʼe te mähu’i roa a’e tei fä mai roto mai i te ao o te pehe i Tahiti nei.
Fa’atupuhia i te matahiti 2007, ʼua ʼöfati te pupu Tikahiri i te mau fa’aaura’a ʼe te mau tïa’ira’a i ni’a i te pehe nö te pae Pätifita ʼapato’a, ma te ʼäno’ino’i te « rock » hou ʼe te « gothique » ʼe ma te tu’u atu hö’ë täpa’o tumu fa’ata’a ʼë ʼei tävevo i te tuö tama’i a te mau ʼaito o tahito ra.
E ta’i huru ʼë tö te pehe a te pupu, nö roto roa mai i te «gothique» ʼe te « métal », teie nei rä, e mea pe’epe’e te ta’ira’a o te pehe.
Nö roto mai te tumu o te pehe i te pö, inaha ho’i Tikahiri, e toto ïa nä roto i te reo pa’umotu, reo ʼötahi nö te ta’amotu ätea nö Tuamotu, te vähi i reira nä tuʼäne Aroma ʼe Mano Salmon, ta’ata niu ia Tikahiri, i te ora-taure’are’a-ra’a.

Tikahiri is

Aroma Salmon on guitar & vocals, Mano Salmon on bass & vocals, Stéphane Rossoni on drums, and Christian Chebret.

Hiro’a magazine

“a rock opus with an edge of distortion... gentle melodies paired with lyrics that give you chills...”